Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Ogłoszenia

Informacja o wywieszoniu wykaów nieruchomości Powiatu Sanockiego przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

ZARZĄD POWIATU SANOCKIEGO

informuje,

że w okresie od 30 listopada 2017 r. do 21 grudnia 2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Rynek 1 i w Wydziale Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Kościuszki 36, wywieszono wykazy nieruchomości Powiatu Sanockiego, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykazy obejmują działki położone w Nowosielcach gm. Zarszyn, oznaczone ewidencyjnie:

- nr 586/15 o pow. 0,0892 ha i nr 586/16 o pow. 0,0969 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Sanoku prowadzona jest księga wieczysta KW Nr KS1S/00029786/2,

- udział 2/5 w działce 586/12 o pow. 0,0279 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Sanoku prowadzona jest księga wieczysta KW Nr KS1S/00072273/9,

- udział 4/5 w działce nr 586/17 o pow. 0,0005 ha, objętej księgą wieczystą KW Nr KS1S/00072237/5.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie - Nr tel. 013-4657612.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
28 listopada 2017
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
28 listopada 2017
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)