Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Ogłoszenia

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Szpitala Specjalistycznego w Sanoku

SP ZOZ NK 103/ 213 /17 Sanok, dnia 16 listopada 2017 r


Ogłoszenie o konkursie


Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej:

- Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

- Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego

- Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Szpitala Specjalistycznego w Sanoku.

Kandydaci spełniający wymagania kwalifikacyjne określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcami /Dz.U. Nr 151 poz. 896/ z późn. zm. proszeni są o nadsyłanie ofert wraz z dokumentami określonymi w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą /Dz.U. z 2012 r. poz. 182./ w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia , pod adresem : Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku, ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok.

Koperty z ofertami prosimy opatrzyć adnotacją „ Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału …..................................„ oraz swoim imieniem i nazwiskiem oraz adresem i numerem telefonu kontaktowego.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego są dostępne w siedzibie Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku.

O miejscu oraz terminie konkursu, który odbędzie się w ciągu 60 dni od upływu terminu do zgłaszania ofert kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.”

Ogłoszenie ukazało w dniu 16.11.2017 r.
Termin do zgłaszania ofert upływa z dniem 30.11.2017 r.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
16 listopada 2017
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
16 listopada 2017
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
16 listopada 2017
Nazwa pliku
Treść ogłoszenia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
16 listopada 2017
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
16 listopada 2017
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
16 listopada 2017
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)