Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Ogłoszenia

Projekt „Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców powiatu sanockiego”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku informuje, że realizuje projekt „Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców powiatu sanockiego” współfinansowany w ramach „Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W ramach projektu zostaną zrealizowane niżej wymienione działania:

  1. Przeprowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnej na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych przez młodzież (alkohol, narkotyki, tzw. dopalacze), cyberprzemocy oraz zagrożeniach płynących ze zjawiska przemocy rówieśniczej również powodowanej stereotypami i uprzedzeniami, skierowanej do rodziców/opiekunów oraz nauczycieli uczniów szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu sanockiego.
  2. Przeprowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnej na temat przemocy, wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu sanockiego, poprzez przeprowadzenie warsztatów - pogadanek dotyczących szkodliwości używania substancji psychoaktywnych przez młodzież (alkohol, narkotyki, tzw. dopalacze), cyberprzemocy oraz zagrożeń płynących ze zjawiska przemocy rówieśniczej również powodowanej stereotypami i uprzedzeniami.
  3. Szkolenie w zakresie upowszechnienia wiedzy i dobrych praktyk w zakresie stosowania zasad bezpiecznego zachowania, skierowany do seniorów z terenu powiatu sanockiego.
  4. Uruchomienie telefonu interwencyjno-informacyjnego – w celu zapewnienia skutecznej pomocy dla osób potrzebujących pomocy w związku z doznaną przemocą domową oraz pomocy związanej z uzyskaniem informacji o możliwościach przeciwdziałania patologiom społecznym.

Termin realizacji projektu: wrzesień – grudzień 2017r.

Całkowita wartość projektu: 55.140,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie: 44.060,00 zł


Celem projektu jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych.


Projekt współfinansowany w ramach „ Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 – 2017” współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pn. „Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców powiatu sanockiego”

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
15 września 2017
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
15 września 2017
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)