Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Praca

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Szpitala Specjalistycznego w Sanoku

SP ZOZ NK 103/ 213 /17 Sanok, dnia 16 listopada 2017 r


Ogłoszenie o konkursie


Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej:

- Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

- Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego

- Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Szpitala Specjalistycznego w Sanoku.

Kandydaci spełniający wymagania kwalifikacyjne określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcami /Dz.U. Nr 151 poz. 896/ z późn. zm. proszeni są o nadsyłanie ofert wraz z dokumentami określonymi w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą /Dz.U. z 2012 r. poz. 182./ w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia , pod adresem : Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku, ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok.

Koperty z ofertami prosimy opatrzyć adnotacją „ Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału …..................................„ oraz swoim imieniem i nazwiskiem oraz adresem i numerem telefonu kontaktowego.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego są dostępne w siedzibie Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku.

O miejscu oraz terminie konkursu, który odbędzie się w ciągu 60 dni od upływu terminu do zgłaszania ofert kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.”

Ogłoszenie ukazało w dniu 16.11.2017 r.
Termin do zgłaszania ofert upływa z dniem 30.11.2017 r.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
16 listopada 2017
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
16 listopada 2017
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
9 marca 2018
Nazwa pliku
Treść ogłoszenia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
16 listopada 2017
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
16 listopada 2017
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
16 listopada 2017
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)