Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Przetargi

Powiat Sanocki ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego marki Peugeot 407.

Przedmiotem licytacji jest samochód osobowy Peugeot 407 ST Komfort, rok produkcji 2004 ( pierwsza rejestracja 11.01.2005), przebieg 328 138 km, kolor grafitowy 2-warstwowy z efektem metalicznym typ: 6D/6E

Rodzaj paliwa - etylina ES 95

Rodzaj nadwozia limuzyna

Samochód wyposażony w m.in.: wspomaganie kierownicy, ABS, radioodtwarzacz, poduszki powietrzne, klimatyzację automatyczną, zamek centralny, immobilizer, światła p. mgielne przednie, opony 5 sztuk zużycie 38%

Licytacja odbędzie się dnia 24.07.2012 roku o godzinie 8.00, sala 40, II piętro w Starostwie Powiatowym w Sanoku przy ulicy Rynek 1.

Cena wywoławcza brutto wynosi:

9 800,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset złotych)

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest:

Pan Marcin Marcinkowski tel. 013 46 52 929 - informacje dotyczące przedmiotu aukcji.

Istnieje możliwość dokonania oględzin pojazdu przeznaczonego do sprzedaży w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku przy ul. Witkiewicza 8 w dniu 10.07.2012 od godziny 7 do 15 po wcześniejszym umówieniu się z Panem Wojciechem Naparła tel. 013 46 42 445.

W licytacji mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w odpowiedniej wysokości w określonym miejscu i w czasie podanym w ogłoszeniu.

Warunkiem uczestnictwa w licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto Zamawiającego:

16 8642 0002 2001 0073 3269 0001 Bank: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lipca 2012 roku do godziny 12.00 z zaznaczeniem w tytule nazwy pojazdu, którego wadium dotyczy.

Osoby prawne biorące udział w licytacji powinny przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru.

Umowa sprzedaży zostanie zawarta z nabywcą niezwłocznie po zakończeniu licytacji
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wygraniu licytacji, lecz w terminie nie dłuższym niż 7 dni od przeprowadzenia licytacji.

Wadium złożone przez oferentów, którzy nie wygrali licytacji zostanie zwrócone, natomiast wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.

Wadium nie podlega zwrotowi, gdy:

- żaden z uczestników aukcji nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej

- uczestnik, który wygrał aukcję, uchylił się od zawarcia umowy

Minimalna wysokość postąpienia 100 zł (słownie: sto złotych).

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Marcin Marcinkowski
Data wytworzenia
2 lipca 2012
Informację opublikował
Marcin Marcinkowski
Data publikacji
2 lipca 2012
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)