Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego

Zadania

- Opiniowanie projektu budżetu powiatu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych
- Nadzór nad prawidłową realizacją budżetu powiatu
- Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy
- Utrzymywanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych
- Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Skład

Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)