Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej

Zadania

- Promocja i ochrona zdrowia
- Pomoc społeczna
- Polityka pro rodzinna
- Wspieranie osób niepełnosprawnych
- Ochrona praw konsumentów
- Walka z alkoholizmem, narkomanią i patologią społeczną
- Ratownictwo medyczne

Skład

Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)