Nieodpłatna pomoc prawna

Starostwo Powiatowe w Sanoku informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Sanocki od 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

W związku z art. 9 ust. 2 i 3 ustawy Starosta Sanocki ustalił cztery punkty pomocy prawnej,
w których od 1 stycznia 2016 r. udzielana jest nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych w/w ustawą.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zostały zlokalizowane w powiatowych i gminnych lokalach, na podstawie zawartych porozumień. Przez cztery godziny, pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna następujących punktach według poniższego harmonogramu :

1. Punkt usytuowany w lokalu biurowym znajdującym się w budynku Urzędu Gminy w Zarszynie przy ul. Bieszczadzkiej 74, 38-530 Zarszyn, w którym nieodpłatną pomoc prawną świadczyć będą radcy prawni oraz adwokaci, według harmonogramu:

- w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki – w godz. od 8.00 do 12.00


2. Punkt usytuowany w lokalu biurowym znajdującym się w budynku Urzędu Miastai Gminy w Zagórzu przy ul. 3 Maja 2, 38 – 540 Zagórz, w którym nieodpłatną pomoc prawną świadczyć będą radcy prawni oraz adwokaci, według harmonogramu:

- w poniedziałki, wtorki, środy i piątki,- w godz. od 8.00 do 12.00

- w czwartki - w godz. od 15.45 do 19.45


3. Punkt Nr 1 usytuowany w lokalu biurowym Nr 42 znajdującym się w budynku Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Rynek 1, 38 – 500 Sanok, w którym wykonywanie nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone zostało Fundacji Rozwoju i Wsparcia „PASIEKA”, według harmonogramu:

- w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki - w godz. od 15.30 od 19.30

Nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie udzielać będą radcy prawni oraz adwokaci.

4. Punkt Nr 2 usytuowany w lokalu biurowym Nr 48 znajdującym się w budynku Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Rynek 1, 38 – 500 Sanok, w którym wykonywanie nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone zostało Fundacji Rozwoju i Wsparcia „PASIEKA”, według harmonogramu:

- w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki - w godz. od 15.30 od 19.30.

Nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie udzielać będą radcy prawni oraz adwokaci.


Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

Pomoc prawna będzie polegała na:

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

Kobietom w ciąży udzielana jest pomoc w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Kobiecie w ciąży nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest poza kolejnością.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.