Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Adres
Rynek 1, 38-500 Sanok
Pokoje49a (Piętro IV)
Telefon(13) 465 29 18
E-mail
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Wojciech Pruchnickipokoje: 49a (Piętro IV)

Zadania

Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należą sprawy zapewniające ochronę praw konsumenckich mieszkańców powiatu, a w szczególności:
  • zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
  • wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz występowanie, za ich zgodą w toczących się postępowaniach w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
  • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony konsumentów,
  • występowanie w imieniu przedsiębiorcy, w przypadku dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, z roszczeniami o zaniechanie niedozwolonych działań, usunięcia ich skutków oraz złożenia oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie,


Ochrona danych osobowych