Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Jednostki powiatowe

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sanoku

Al. Wojska Polskiego 74, 38-500 Sanok
e-mail:
telefon:
(13) 464 19 72

Godziny Przyjęć Interesantów:

Poniedziałek 8:00 - 16:00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30


Ogłoszenia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego


Pracownicy

KIEROWNIK JEDNOSTKI:
mgr inż. Paweł Patronik

STARSI INSPEKTORZY NADZORU BUDOWLANEGO:

mgr inż. Marek Hydzik
inż. Marek SynowiecOBSZAR DZIAŁANIA:
Powiat SANOCKI
Gmina Miasta Sanoka, Gmina Komańcza – obsługuje mgr inż. Paweł Patronik
Gminy: Besko, Bukowsko, Zarszyn – obsługuje mgr inż. Marek Hydzik
Gmina Miasta Zagórza,Gminy: Sanok, Tyrawa Wołoska – obsługuje inż. Marek Synowiec


Zakres Działania:

w ramach własności określonej ustawą Prawo budowlane
art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 4, art. 44 ust. 1, art. 48. art. 49, art. 49a, art. 49b, art. 50, art. 50a, art. 51, art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4, art. 59, art. 59a, art. 59b, art. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1, art. 62 ust. 3, art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1, art. 68, art. 69, art. 70 ust. 2, art. 71 ust. 3, art. 74, art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. A, art. 76, art. 78 oraz art. 97 ust. 1.

 1. kontrole obiektów istniejących i kontrole budów z urzędu na wniosek strony;
 2. prowadzenie z urzędu i na wniosek strony postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji oraz postanowień w przypadku stwierdzenia:
  • budowy obiektu bez wymaganego pozwolenia,
  • budowy bez wymaganego zgłoszenia,
  • prowadzenia robót budowlanych bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia,
  • prowadzenia robót budowlanych w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska,
  • prowadzenia robót budowlanych na podstawie zgłoszenia z naruszeniem art. 30 ust. 1,
  • prowadzenia robót budowlanych w sposób istotnie odbiegających od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę bądź przepisach,
  • zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia.
 3. przyjmowanie wniosków o udzielenie informacji, czy odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego wymaga decyzji o zmianie pozwolenia na budowę;
 4. przyjmowanie zawiadomień o rozpoczęciu robót budowlanych;
 5. przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych;
 6. wydawanie na wniosek inwestora pozwoleń na użytkowanie obiektów;
 7. prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących stanu technicznego obiektów budowlanych z urzędu i na wniosek stron;
 8. prowadzenie postępowania egzekucyjnego;
 9. prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji w sprawach katastrofy budowlanej;
 10. postępowanie wyjaśniające w sprawach odpowiedzialności zawodowej osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie.

Interesanci:

Interesant zgłaszający się do tut. Inspektoratu powinien złożyć podanie z wyjaśnieniem (opisem) sprawy, w której postępowanie chciałby wszcząć. W podaniu należy podać imiona i nazwiska swoje i właściciela obiektu budowlanego w sprawie której ma toczyć się postępowanie oraz adresy zamieszkania, a także lokalizację obiektu budowlanego.
Podanie powinno być adresowane Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sanoku.

Terminy i procedury załatwienia sprawy:

Procedury i terminy załatwiania spraw zgodne są z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Uwaga!
Poniższe formularze nie są drukami obowiązującymi powszechnie na mocy przepisów prawa. Zostały opracowane w celu ułatwienia składania kompletnych wniosków, zawiadomień i oświadczeń.

Stosowanie tych formularzy nie jest obowiązkowe !

Pliki do pobrania:

1. Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy

2.Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy

3.Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu.

4.Zawiadomienie o zakończeniu budowy.

5.Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

6.Zawiadomienie o przeprowadzeniu kontroli stanu technicznego

7.Oświadczenie o braku sprzeciwu i uwag

8.Informacja zawierająca dane zamieszczone w ogłoszeniu dot. bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

9.Oświadczenie o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

10.Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko


Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Leszek Gocek
Data wytworzenia
18 maja 2012
Informację zmienił
Andrzej Koza
Data ostatniej zmiany
16 stycznia 2018
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)